Daily Archives 11/17/2015

Rola biegłego – dalszy opis

Jeżeli ustalona przez urząd, z uwzględnieniem opinii biegłych, wartość przedmiotu sprzedaży (nieruchomości, prawa majątkowego lub innych rzeczy) odbiega co najmniej o 33% od wartości podanej przez strony umowy, koszty opinii biegłych ponosi sprzedający.

Czytaj

Przychody związane z działalnością gospodarczą cz. III

Wątpliwości, co do ustalenia daty uzyskania przychodu należnego, mogą sprawiać umowy charakteryzujące się tym, że samo wydanie rzeczy stanowiącej przedmiot tych umów nie oznacza pełnej realizacji celu, dla osiągnięcia którego umowy te zostały zawarte. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku umowy komisu, umowy kolportażu prasy itp.

Czytaj

Utworzenie podatkowej grupy kapitałowej

Przepisy dotyczące podatkowej grupy kapitałowej zostały wprowadzone do PDOPrU z 1.1.1996 r., na podstawie ustawy z 13.10.1995 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 142, poz. 704). Przepisy te umożliwiały nadanie grupie spółek kapitałowych, która spełnia ściśle określone warunki, szczególnego statusu podatnika podatku dochodowego, odróżniającego tę grupę od innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Czytaj