Daily Archives 11/18/2015

Jednostka organizacyjna i wspólnota mieszkaniowa

Przepisy prawa polskiego nie definiująjednostki organizacyjnej, aczkolwiek pojęcie to jest używane w licznych aktach prawnych. I tak art. 33 KC stanowi, że jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, jest osobą prawną. O jednostce organizacyjnej można powiedzieć przede wszystkim, że jej cechą charakterystyczną jest posiadanie pewnej, choćby minimalnej struktury organizacyjnej. O tym, czy dana jednostka organizacyjna posiada odrębny majątek, zdolność prawną i procesową oraz czy odpowiada własnym majątkiem za zobowiązania, decy- dująprzepisy prawne. Wszystkie powyższe uprawnienia przyznane zostały osobom prawnym. W doktrynie prawa cywilnego jednostki organizacyjne, które podlegają rejestracji i majązdolność sądową, określa sięjako ułomne osoby prawne.

Czytaj