Daily Archives 11/10/2015

Ogólne pojęcie przychodu do opodatkowania

Przychodem są wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze 1 trwałym, których rzeczywiste otrzymanie, a w niektórych przypadkach jedynie sam fakt, że są należne, powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Przepisy komentowanej ustawy nie zawierajądefinicji przychodu.

Czytaj

Zmiana roku podatkowego

W sytuacji kiedy podatnik decyduje się zmienić dotychczasowy rok podatkowy, może dokonać zmiany roku kalendarzowego na rok podatkowy, będący okresem innych kolejnych pełnych 12 miesięcy. Zmiana może być również odwrotna, z okresu dowolnie wybranych kolejnych 12 miesięcy na rok kalendarzowy. Podatnik ma również możliwość zmiany roku podatkowego, innego niż kalendarzowy, na jeszcze inny okres trwający kolejnych 12 miesięcy. Przykładowo, rok podatkowy dotychczas trwający od 1 kwietnia do 31 marca podatnik może przesunąć na rok podatkowy trwający od 1 sierpnia do 31 lipca.

Czytaj

Zdanie NSA – kontynuacja

Kryterium racjonalnego działania podatnika. Przy ocenie kosztów 8 uzyskania przychodów każdy niewymieniony wyraźnie w ustawie wydatek wymaga, obok indywidualnej oceny pod kątem związku z tymi przychodami, również wykazania racjonalności działania podatnika, który ten przychód chce osiągnąć.

Czytaj

Dochód ze zbycia spółce jej udziałów lub akcji w celu umorzenia

Odnosząc się zaś do skutków podatkowych umorzenia dobrowolnego zauważyć należy, że następstwem uchwały o umorzeniu udziałów jest nabycie przez spółkę własnych udziałów: jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż może się ono odbyć za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Otrzymane wynagrodzeniejest źródłem powstania dochodu stanowiącego różnicę pomiędzy przychodem z tytułu zbycia przez udziałowca jego udziału a kosztami jego nabycia, określonymi w art. 16 ust. 1 pkt 8 lub art. 15 ust. lk PDOPrU”1.

Czytaj