Zmiana roku podatkowego

W sytuacji kiedy podatnik decyduje się zmienić dotychczasowy rok podatkowy, może dokonać zmiany roku kalendarzowego na rok podatkowy, będący okresem innych kolejnych pełnych 12 miesięcy. Zmiana może być również odwrotna, z okresu dowolnie wybranych kolejnych 12 miesięcy na rok kalendarzowy. Podatnik ma również możliwość zmiany roku podatkowego, innego niż kalendarzowy, na jeszcze inny okres trwający kolejnych 12 miesięcy. Przykładowo, rok podatkowy dotychczas trwający od 1 kwietnia do 31 marca podatnik może przesunąć na rok podatkowy trwający od 1 sierpnia do 31 lipca.

Przy zmianie roku podatkowego pierwszym rokiem po zmianie jest okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego, z zastrzeżeniem, że okres ten nie może być krótszy niż 12 miesięcy i dłuższy niż 23 kolejne miesiące. Przykładowo, podatnik, którego obowiązuje rok kalendarzowy, podejmuje zamiar zmiany roku podatkowego na okres trwający od 1 czerwca do 31 maja. Pierwszym rokiem podatkowym po zmianie będzie okres trwający 17 miesięcy, czyli od 1 stycznia roku następującego po roku podatkowym pokrywającym się z kalendarzowym do 31 maja następnego roku. Ten przejściowy rok podatkowy będzie przedłużonym rokiem podatkowym. Lata podatkowe następujące po tym przedłużonym roku podatkowym będą trwały już po 12 miesięcy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>