Daily Archives 12/05/2015

Transakcje z podmiotami z rajów podatkowych – kontynuacja

Przepisy dotyczące obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, z uwagi na zapłatę należności na rzecz podmiotu z raju podatkowego stosu- je się do transakcji dokonanych albo umów zawartych w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym Minister Finansów opublikował wykaz rajów podatkowych (art. 4 ust. 1 ustawy z 9.6.2000 r.), a więc do umów oraz transakcji zawartych po 31.12.2000 r.

Czytaj