Biuro księgowe Białystok – Jak znaleźć firmę, kilka rad

Sprawdzenia firm finansowych jak biuro księgowe w Białymstoku to podstawa

Jeśli ktoś ma się zajmować naszymi finansami, oczywiście będziemy prawdopodobnie nie do końca ufni i nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ to nadal chodzi o nasze finanse, a co za tym idzie, sprawdzenie i weryfikacja firmy to podstawa. Przykładowo wpisując hasło biuro księgowe Białystok, znajdziemy masę stron internetowych i ofert różnych firm. Pod hasłem

biuro księgowe Białystok

znajdziemy również tematy na forach internetowych, na których klienci opisują swoją współpracę z różnymi firmami. Czy coś możemy jeszcze pod hasłem biuro księgowe Białystok? Owszem możemy znaleźć katalogi stron internetowych i firm, w których znajdziemy również znajdziemy opinie, opisy i recenzje klient...

Czytaj

Bitcoin – czy krypto waluty mają szansę zaistnieć na dłużej ? – krypto waluty

Bitcoin to pierwsza waluta elektroniczna (tak zwana krypto waluta) która jako pierwsza odniosła komercyjny sukces na rynku światowym. Bitcoin powstał w roku dwa tysiące dziewiątym , a jej twórcą jest pewna anonimowa osoba , będąca prawdopodobnie hakerem o japońsko brzmiącym nazwisku. Bitcoin jako waluta powstaje w wyniku tak zwanego wykopywania do czego służą koparki – a więc specjalnie skonfigurowane komputery które przeznaczają dużą część mocy obliczeniowej , na rzecz utrzymania sieci bitcoin oraz obliczeń służącym innym szerzej nie znanym celom. Aby móc magazynować walutę bitcoin musimy posiadać elektroniczny portfel który stanowi nic innego jak elektroniczny zapis na dowolnym nośniku danych – dysku twardym , karcie pamięci czy też pamięci Flash...

Czytaj

Pomoc biura księgowego z Warszawy przy prowadzeniu firmy

Zajmujesz się prowadzeniem swojej własnej firmy? Jeżeli tak to z całą pewnością męczysz się z różnymi rozliczeniami podatkowymi, które w naszym kraju potrafią przyprawić o bólu głowy nie jednego przedsiębiorcę. Na szczęście dobre biuro księgowe Warszawa jest rozwiązaniem dręczących Cię koszmarów. Wybór odpowiedniej firmy jest bardzo istotny i trzeba dokładnie przemyśleć czy woli się zapłacić więcej czy też raczej liczy się na bardziej atrakcyjne ceny. W większości przypadków bardziej atrakcyjna cena oznacza mniejszą ugodowość, gorszą jakość obsługi czy też gorsze podejście do klienta. Oczywiście zawsze istnieje tego rodzaju dylemat i zawsze trzeba go rozpatrywać w konkretnym przypadku. Oczywiście nie tylko cena świadczy o jakości konkretnego biura księgowego...

Czytaj

Biuro księgowe a kilka etatów – rozliczanie podatków Kraków

Niezbyt dobra sytuacja gospodarcza w Polsce zmusza wielu pośród nas do podejmowania dodatkowej pracy zarobkowej. Jak jednak przypomina zapytane przez nas biuro księgowe Kraków, jeśli dochód czerpany z dodatkowej pracy zarobkowej przekracza 3091 zł musimy rozliczyć się z fiskusem. W przypadku uzyskiwaniu dochodów z kilku różnych źródeł nie jest raczej możliwe rozliczenie się przy pomocy jednego formularza. Takich formularzy w zależności od sytuacji należałoby wypełnić co najmniej kilka. Wtedy najlepiej o pomoc udać się do biura rachunkowego. Zwykły płatnik nie ma zbyt dużej wiedzy na temat podatków i finansów. Eksperci z biura rachunkowego taką wiedzą dysponują...

Czytaj

Udane biuro księgowe w Poznaniu

 Zakres usług oferowanych przez biura księgowe jest naprawdę spory. Zarówno osoby fizyczne, jak i prowadzący własną firmę mogą śmiało korzystać z oferty biura księgowego. Warto jednak za każdym razem wybierać usługi, jakie ma do zaoferowaniaBiuro księgowe Poznań, dzięki któremu już wiele osób miało szybko i dokładnie wypełnione deklaracje. Najczęściej osoby fizyczne udają się do biura księgowego, aby rozliczyć swoje podatki, wiadomo niestety, że nie jest to łatwa sprawa. Tak naprawdę nigdzie nie uczono jak poprawnie wypełniać

Czytaj

Firma w Anglii i prowadzenie ltd

Założenie firmy poza granicami kraju może być znacznie łatwiejsze w stosunku do zakładania firmy na terenie Polski. Z tego powodu coraz więcej osób decyduje się zarówno na zakładanie firm, w tym szczególnie pierwszych firm w Anglii, ale również na przeniesienie i prowadzenie ltd. W wielu krajach europejskich założenie własne firmy wiąże się z różnymi ułatwieniami w zakresie formalności, które trzeba spełnić bym móc prowadzić firmę. W tym względzie można między innymi założyć firmę na

Czytaj

Jak można uzyskać zwrot podatku Niemcy?

Gdy wykonuje się pracę na terenie Polski można zarówno poprzez korzystanie z różnych ulg a także w ramach odliczeń od podatków uzyskać zwrot części zapłaconego podatku. Dokładnie tak samo można uzyskać zwrot podatku Niemcy. Z tego powodu osoby, które wykonywały pracę poza granicami kraju powinny sprawdzić czy należy im się zwrot podatku. Na szczególnie duże odliczenia mogą liczyć osoby, które wykonywały pracę w takich krajach jak Niemcy, Holandia. Jednocześnie trzeba również brać pod uwagę, że rozliczenia podatków

Czytaj

Wynagrodzenie dla wspólnika

Przepisy art. 46 KSH – odnośnie spółki jawnej (do 31.12.2000 r. – art. 100 KH) oraz 46 KSH w związku z art. 103 KSH – odnośnie spółki komandytowej (do 31.12.2000 r. – art. 100 KH w związku z art. 144 KH) postanawiają, że wspólnik jawny oraz komandytariusz i komplementariusz nie otrzymują wynagrodzenia za osobistą pracę, związaną z prowadzeniem spraw spółki. Przepis ten nie zabrania wypłacania wynagrodzenia wspólnikowi za jego osobistą pracę nie- związaną z prowadzeniem spraw spółki i wkładem do spółki (o ile określony rodzaj pracy wspólnika miał stanowić, zgodnie z umową wkład do spółki). Z uwagi na dyspozytywność tego przepisu – wynikającą z art. 37 § 1 KSH (do 31.12.2000 r. – art. 92 ust. 2 KH) – dopuszczalny jest zapis umowy spółki przyznający wynagrodzenie za osobistą pracę wspólnika również związaną z prowadzeniem spraw spółki.

Czytaj

Podwyższenie funduszu udziałowego (kapitału zakładowego) cz. II

Fundusz udziałowy (kapitał zakładowy) osoby prawnej może zostać zwiększony także poprzez przekazanie kwot z innych funduszy/kapitałów osoby prawnej, np. z funduszu zasobowego (w spółdzielniach) czy też kapitału zapasowego (w spółkach kapitałowych). W większości przypadków fundusze (kapitały) osoby prawnej inne niż fundusz udziałowy (kapitał zakładowy) tworzone sąz wypracowanego przez nią zysku netto. Wówczas kwota przekazana na podwyższenie funduszu udziałowego (kapitału zakładowego) stanowi niewątpliwie dla udziałowców osoby prawnej dochód z udziału w zyskach osób prawnych, na co wyraźnie wskazuje treść art. 10 ust. 1 PDOPrU.

Czytaj

Przychody ze wspólnego przedsięwzięcia

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje wspólnego przedsięwzięcia. Na podstawie treści art. 5 ust. 1 PDOPrU przyjąć można, że przez wspólne przedsięwzięcie (w wąskim tego słowa znaczeniu) rozumie się taki rodzaj współdziałania, który nie opiera się na konstrukcji spółki osobowej, współwłasności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy i praw. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, że w ramach wspólnego przedsięwzięcia jego uczestnicy będą korzystać ze wspólnej własności, wspólnie posiadać lub wspólnie użytkować rzecz lub prawo majątkowe. Przez wspólne przedsięwzięcie w szerokim tego słowa znaczeniu rozumieć można również wszelkie przedsięwzięcia prowadzone także w ramach spółek osobowych.

Czytaj

Dochód i zysk w spółce osobowej

Udział w dochodzie spółki osobowej przypadający na wspólnika stanowi wyrażoną w procentach część dochodu w jakim partycypuje wspólnik. Udział w kosztach spółki osobowej przypadających na wspólnika stanowi wyrażoną w procentach część kosztów, jakie ponosi wspólnik.

Czytaj

Przychody ze współwłasności

Zgodnie z art. 207 KC, pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielowi w stosunku do wielkości jego udziału. Zgodnie z art. 53 KC, można wyróżnić następujące pożytki z rzeczy: pożytki naturalne i cywilne. Pożytkami naturalnymi rzeczy są jej płody i inne odłączone od niej części składowe, o ile według zasad prawidłowej gospodarki stanowią normalny dochód z rzeczy. Pożytkami cywilnymi rzeczy są dochody, które rzecz przynosi na podstawie stosunku prawnego, np. czynsz z umowy najmu lub dzierżawy. Pożytkami prawa są dochody, które prawo to przynosi zgodnie ze swoim społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, np. pożytkami z udziału w spółce z o.o. są dywidendy.

Czytaj