Podwyższenie funduszu udziałowego (kapitału zakładowego) cz. II

Fundusz udziałowy (kapitał zakładowy) osoby prawnej może zostać zwiększony także poprzez przekazanie kwot z innych funduszy/kapitałów osoby prawnej, np. z funduszu zasobowego (w spółdzielniach) czy też kapitału zapasowego (w spółkach kapitałowych). W większości przypadków fundusze (kapitały) osoby prawnej inne niż fundusz udziałowy (kapitał zakładowy) tworzone sąz wypracowanego przez nią zysku netto. Wówczas kwota przekazana na podwyższenie funduszu udziałowego (kapitału zakładowego) stanowi niewątpliwie dla udziałowców osoby prawnej dochód z udziału w zyskach osób prawnych, na co wyraźnie wskazuje treść art. 10 ust. 1 PDOPrU.

Wątpliwości może budzić kwestia podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej, a także spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, poprzez przekazanie na ten kapitał kwot z kapitału zapasowego, których pierwotnym źródłem nie jest zysk netto. Kapitał zapasowy w spółce akcyjnej, zgodnie z art. 396 KSH (do 31.12.2000 r. art. 427 KH), może być tworzony z trzech źródeł. Po pierwsze, walne zgromadzenie akcjonariuszy może podjąć uchwałę o przekazaniu na ten kapitał części lub całości zysku wypracowanego przez spółkę. Obligatoryjne jest przelewanie 8% zysku netto spółki na kapitał zapasowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie 1/3 kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego przekazuje się także nadwyżkę ceny emisyjnej akcji lub udziałów nad ich ceną nominalną, tzw. agio. Kapitał zapasowy zasilają także dopłaty akcjonariuszy z tytułu przyznania im szczególnych uprawnień.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>