Oczekiwane korzyści

Pozostałe czynniki. Inne czynniki, które mogą być uwzględnione w dokumentacji podatkowej to np.:

– 1) okres, w jakim realizowana jest transakcja,

– 2) terminowość realizacji transakcji,

– 3) zabezpieczenia realizacji transakcji,

– 4) skala transakcji,

– 5) długoterminowa współpraca.

Podobnie, jak w przypadku strategii gospodarczej, opisywany element dokumentacji jest opcjonalny i należy go uwzględnić tylko w przypadku, kiedy istnieją dodatkowe czynniki wpływające na wartość przedmiotu transakcji. Jednakże nawet, gdy z pozoru brak takich czynników, należy dokładnie zweryfikować warunki prowadzonej transakcji i uzupełnić dokumentację, jeżeli okaże się, że istniejąjednak pewne dodatkowe czynniki, o których mowa powyżej. Pozwoli to na uniknięcie zarzutu niekompletności dokumentacji.

Oczekiwane korzyści. Określenie oczekiwanych przez podatnika korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń jest konieczne wówczas, gdy następuje to na podstawie umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym. Takiego obowiązku nie ma, gdy podatnik uzyskuje świadczenia o charakterze materialnym. Ich bardziej wymierny, obiektywny charakter powoduje, że nie ma potrzeby określania korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń o takim charakterze. Korzyści, o których mowa to nie tylko korzyści wymierne, jak np. wzrost przychodu czy redukcja kosztów, ale także te o charakterze niewymiernym, jak np. usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa, poprawa wizerunku czy pozycji na rynku, itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>