Określenie strategii gospodarczej

Dokumentacja podatkowa po- 13 winna zawierać określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach – w przypadku, gdy przyjęta strategia miała wpływ na wartość transakcji. Zgodnie z § 8 ust. 3 SzacDochR, strategia gospodarcza obejmuje takie elementy jak:

– 1) stosowanie cen promocyjnych przy wchodzeniu na dany rynek,

– 2) czasową obniżkę zysków w zamian za wyższe zyski długoterminowe,

– 3) ponoszenie przez pewien okres wyższych kosztów, w celu utrzymania się na rynku lub zdobycia nowego.

Istotne dla podatnika jest to, że nie zawsze organy podatkowe będą uwzględniać wpływ czynników związanych z realizacją deklarowanej przez podatnika strategii gospodarczej. Takiej sytuacji należy się spodziewać wówczas, gdy późniejsze działania podatnika nie potwierdzą realizacji danej strategii. Wyjątkowo, brak realizacji strategii gospodarczej wynikający z przyczyn niezależnych od podatnika, których nie mógł on przewidzieć, przyjmując daną strategię, nie będzie prawdopodobnie pociągał dla podatnika negatywnych konsekwencji.

Brak określenia strategii gospodarczej w dokumentacji podatkowej nie będzie jej wadą w tym przypadku, kiedy przyjęta strategia nie miała wpływu na wartość transakcji. W takiej sytuacji nie ma bowiem obowiązku zamieszczania opisu strategii w dokumentacji podatkowej.

Jednakże w przeważającej większości przypadków organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej będą w stanie wykazać, iż zawierając daną transakcję podatnik posiadał pewien cel, który chciał osiągnąć, oraz planował określony sposób jego realizacji, co oznacza, iż posiadał pewną strategię. Zwykle można też wykazać wpływ sposobu realizacji transakcji na jej cenę. Dlatego warto w dokumentacji przedstawić przyjętą strategię gospodarczą (np. tę wynikającą z biznes planu czy z przyjętej strategii marketin- gowej), aby nie narazić się na ewentualne zarzuty, co do niekompletności dokumentacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>