Zwolnienia o charakterze podmiotowym na podstawie odrębnych ustaw

Niezależnie od przepisów PDOPrU zwolnienia podmiotowe od podatku dochodowego wprowadzone zostały na mocy innych ustaw. I tak, zwolnione od podatku są:

– 1) Polski Związek Działkowców z tytułu prowadzenia działalności statutowej, a jego członkowie z tytułu użytkowania działki (na podstawie ustawy z 6.5.1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych – Dz.U. z 1996 r. Nr 85, poz. 390 ze zm.):

– 2) osoby prawne nabywające własność rzeczy oraz inne prawa majątkowe w związku z likwidacją bądź podziałem spółdzielni (na podstawie ustawy z 20.1.1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości – Dz.U. Nr 6, poz. 36 ze zm.):

– 3) spółki z udziałem zagranicznym po spełnieniu określonych warunków (na podstawie ustawy z 14.6.1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym – Dz.U. z 1997 r. Nr 26, poz. 143 ze zm.) – z 1.1.2001 r. ww. ustawa straciła moc obowiązującą, niemniej jednak prawo do zwolnienia zachowują spółki, które uzyskały je pod rządami uchylonych przepisów:

– 4) osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (na podstawie ustawy z 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych – Dz.U. Nr 123, poz. 600 ze zm.):

– 5) Bankowy Fundusz Gwarancyjny (na podstawie ustawy z 14.12.1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym – Dz.U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131 ze zm.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>