Zmiana roku podatkowego – kontynuacja

Podjęcie decyzji o zmianie roku podatkowego w trakcie trwającego roku podatkowego, nie powoduje automatycznie przedłużenia dotychczasowego roku podatkowego. Podatnik, który zdecydował się na zmianę roku podatkowego nie może tego dokonać w trakcie roku podatkowego i, uznając dotychczasowy rok za przejściowy, go przedłużyć. Zmiana roku podatkowego musi być przewidziana wcześniej, aby można było dopełnić wszystkich formalności związanych ze zmianą. Należy zarejestrować w sądzie rejestrowym zmianę statutu lub umowy spółki odnośnie zmiany roku podatkowego oraz zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienia należy dokonać w ciągu 30 dni od zakończenia ostatniego roku podatkowego. Tą ostateczną datą zawiadomienia w omawianym powyżej przykładzie, kiedy podatnik zmienia obowiązujący go rok kalendarzowy na rok podatkowy trwający od 1 czerwca do 31 maja, będzie dzień 30 stycznia przedłużonego roku podatkowego. Data ta dotyczy stycznia (pierwszego miesiąca) roku przejściowego, a nie stycznia (kolejnego, 13-tego miesiąca) upływającego w trakcie jego trwania. Postanowienie o zmianie roku podatkowego powinno być ujęte w umowie lub statucie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników. Przepisy art. 256 KSH (do 31.12.2000 r. -art. 254 KH) oraz art. 430 KSH (do 31.12.2000 r. – art. 431 KH) regulują zagadnienia dotyczące odpowiednio zmiany umowy spółki z o.o. oraz zmiany statutu spółki akcyjnej. Zmiany umowy czy statutu zarząd spółki jest zobowiązany zgłosić do rejestru, bowiem przed zarejestrowaniem zmiana umowy czy statutu nie wywiera skutków prawnych.

Termin zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianie roku podatkowego jest terminem prawa materialnego. Przekroczenie tego terminu powoduje, że zawiadomienie jest nieskuteczne, a podatnika nadal będzie obowiązywał dotychczasowy rok podatkowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>