Wykaz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska zawierają generalnie podobne zapisy dotyczące opodatkowania poszczególnych kategorii dochodów uzyskiwanych przez podmioty zagraniczne w Polsce i podmioty polskie za granicą. Jednakże z uwagi na fakt, iż mogą tu wystąpić pewne różnice zaleca się, w przypadku podmiotów osiągających dochody zarówno w Polsce jak i za granicą, zapoznanie się z treścią właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W tym celu prezentuje się poniżej listę państw, z którymi Polska zawarła umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu wraz z oznaczeniem Dz.U., w którym opublikowano konkretną umowę:

– Albania – Dz.U. z 1994 r. Nr 101, poz. 492,

– Algeria – proces ratyfikacji w toku,

– Armenia – proces ratyfikacji w toku,

– Australia – Dz.U. z 1992 r. Nr 41, poz. 177,

– Austria – Dz.U. z 1975 r. Nr 24, poz. 129,

– Azerbejdżan – proces ratyfikacji w toku,

– Bangladesz – Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1121,

– Belgia-Dz.U. z 1978 r. Nr 24, poz. 109 (nowa Konwencja w sprawie unikania podwójnego opodatkowania ratyfikowana ustawą z 12.9.2002 r., Dz.U. Nr 188, poz. 1569),

– Białoruś – Dz.U. z 1993 r. Nr 120, poz. 534,

– Bułgaria – Dz.U. z 1995 r. Nr 137, poz. 679,

– Chile – proces ratyfikacji w toku,

– Chiny – Dz.U. z 1989 r. Nr 13, poz. 65,

– Chorwacja – Dz.U. z 1996 r. Nr 78, poz. 370,

– Cypr – Dz.U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523,

– Czechy – Dz.U. z 1994 r. Nr 47, poz. 189,

– Dania – Dz.U. z 2003 r. Nr 43, poz. 368,

– Egipt – Dz.U. z 2003 r. Nr 78, poz. 690,

– Estonia – Dz.U. z 1995 r. Nr 77, poz. 388,

– Filipiny-Dz.U. z 1997 r. Nr 127, poz. 817,

– Finlandia – Dz.U. z 1979 r. Nr 12, poz. 84 oraz Dz.U. z 1995 r. Nr 106, poz. 517,

– Francja – Dz.U. z 1977 r. Nr 1, poz. 5,

– Grecja – Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 524,

– Gruzja – proces ratyfikacji w toku,

– Hiszpania – Dz.U. z 1982 r. Nr 17, poz. 127,

– Holandia – Dz.U. z 2003 r. Nr 216, poz. 2120,

– Indie – Dz.U. z 1990 r. Nr 8, poz. 46,

– Indonezja – Dz.U. z 1994 r. Nr 46, poz. 187,

– Iran – proces ratyfikacji w toku,

– Irlandia – Dz.U. z 1996 r. Nr 29, poz. 129 oraz Dz.U. z 2000 r. Nr 53, poz. 650,

– Islandia – Dz.U. z 1999 r. Nr 79, poz. 890,

– Izrael – Dz.U. z 1992 r. Nr 28, poz. 124,

– Japonia – Dz.U. z 1983 r. Nr 12, poz. 60,

– Jordania – Dz.U. z 1999 r. Nr 61, poz. 654,

– Jugosławia – Dz.U. z 2001 r. Nr 104, poz. 1137,

– Kanada – Dz.U. z 1990 r. Nr 38, poz. 216,

– Kazachstan – Dz.U. z 1995 r. Nr 121, poz. 586,

– Kirgistan – proces ratyfikacji w toku,

– Korea Południowa – Dz.U. z 1992 r. Nr 28, poz. 126,

– Kuwejt – Dz.U. z 2000 r. Nr 69, poz. 811,

– Liban – proces ratyfikacji w toku,

– Litwa – Dz.U. z 1995 r. Nr 51, poz. 277,

– Luksemburg – Dz.U. z 1996 r. Nr 110, poz. 527,

– Łotwa – Dz.U. z 1995 r. Nr 53, poz. 285,

– Macedonia – Dz.U. z 2002 r. Nr 206, poz. 1744,

– Malezja – Dz.U. z 1979 r. Nr 10, poz. 62,

– Malta – Dz.U. z 1995 r. Nr 49, poz. 256,

– Maroko – Dz.U. z 1996 r. Nr 110, poz. 529,

– Meksyk – Dz.U. z 2002 r. Nr 71, poz. 653,

– Mołdowa – Dz.U. z 1996 r. Nr 38, poz. 166,

– Niemcy-Dz.U. z 1975 r. Nr31,poz. 163 oraz Dz.U. z 1982 r. Nr 1, poz. 1 (nowa umowa podpisana 14.5.2003 r.),

– Nigeria – proces ratyfikacji w toku,

– Norwegia – Dz.U. z 1979 r. Nr 27, poz. 157 oraz Dz.U. z 2000 r. Nr 57, poz. 682,

– Pakistan – Dz.U. z 1976 r. Nr 9, poz. 47,

– Portugalia – Dz.U. z 1998 r. Nr 48, poz. 304,

– Republika Południowej Afryki – Dz.U. z 1996 r. Nr 28, poz. 124,

– Rosja – Dz.U. z 1993 r. Nr 125, poz. 569,

– Rumunia – Dz.U. z 1995 r. Nr 109, poz. 530,

– Singapur – Dz.U. z 1994 r. Nr 38, poz. 139,

– Słowacja- Dz.U. z 1996 r. Nr 30, poz. 131,

– Słowenia – Dz.U. z 1998 r. Nr 35, poz. 198,

– Sri Lanka – Dz.U. z 1988 r. Nr 5, poz. 38,

– Stany Zjednoczone Ameryki – Dz.U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178,

– Syria – proces ratyfikacji w toku,

– Szwajcaria – Dz.U. z 1993 r. Nr 22, poz. 92,

– Szwecja – Dz.U. z 1977 r. Nr 13, poz. 51,

– Tadżykistan – proces ratyfikacji w toku,

– Tajlandia-Dz.U. z 1983 r. Nr 37, poz. 170,

– Tunezja – Dz.U. z 1994 r. Nr 78, poz. 357,

– Turcja – Dz.U. z 1997 r. Nr 11, poz. 58,

– Ukraina – Dz.U. z 1994 r. Nr 63, poz. 269,

– Urugwaj – proces ratyfikacji w toku,

– Uzbekistan – Dz.U. z 1995 r. Nr 116, poz. 559,

– Węgry – Dz.U. z 1995 r. Nr 125, poz. 602 oraz Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 946,

– Wielka Brytania i Irlandia Północna – Dz.U. z 1978 r. Nr 7, poz. 20,

– Wietnam – Dz.U. z 1995 r. Nr 49, poz. 258,

– Włochy – Dz.U. z 1989 r. Nr 62, poz. 374,

– Zambia – proces ratyfikacji w toku,

– Zimbabwe – Dz.U. z 1995 r. Nr 62, poz. 318,

– Zjednoczone Emiraty Arabskie – Dz.U. z 1994 r. Nr 81, poz. 373.

Terytorium Polski

Terytorium państwa oznacza obszar geograficzny, na którym państwo 1 sprawuje suwerenną władzę. Dla pełnego wyznaczenia terytorium państwa niezbędne jest zawarcie umów międzynarodowych. Zachowane muszą być jednocześnie dwa czynniki. Po pierwsze: dany obszar musi być geograficznie związany z tym państwem, po drugie: prawo nadaje państwu zwierzchnictwo terytorialne nad rzeczonym obszarem. Zgodnie z ustawą z 12.10.1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz.U. Nr 78, poz. 461 ze zm.), RP wykonuje swoje zwierzchnictwo nad:

– terytorium lądowym oraz wnętrzem ziemi znajdującym się pod nim,

– morskimi wodami wewnętrznymi i morżem terytorialnym oraz dnem i wnętrzem ziemi znajdującymi się pod nimi, a także

– przestrzenią powietrzną znaj duj ącą się nad terytorium lądowym, morskimi wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym.

Terytorium lądowe wyznaczone jest granicą państwową, czyli powierzchnią pionową przechodzącą przez linię graniczną, która oddziela terytorium państwa polskiego od terytoriów innych państw i od morza pełnego. Granica państwowa rozgranicza również przestrzeń powietrzną, wody i wnętrze ziemi. Geograficzny przebieg granicy określony jest w umowach międzynarodowych, zawartych przez Polskę z państwami sąsiednimi.

W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych ustalono, że dla potrzeb tego podatku uznaje się, że terytorium państwa, określone w powyższy sposób, stanowi także znajdująca się poza morzem terytorialnym wyłączna strefa ekonomiczna.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>