Wydatki z tytułu korzystania z usług firmy doradczej

Każdy więc wydatek spełniający powyższą definicję podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Kosztami uzyskania przychodów są koszty zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, oraz koszty dotyczące całokształtu działalności podatnika, związane z funkcjonowaniem firmy.

W odniesieniu do kosztów, których nie można bezpośrednio powiązać z uzyskiwanymi przychodami, gdyż są związane z całokształtem działalności podatnika, podlegają one zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów z chwilą ich faktycznego poniesienia.

Wydatki z tytułu korzystania z usług firmy doradczej nie mogą być powiązane z konkretnym przychodem uzyskanym przez podatnika. Niewątpliwie wiążą się jednak z prowadzoną przez niego działalnością. Z tych też względów wydatki z tego tytułu mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. ” (pismo MF z 10.6.2002 r., nr PB3/GM-8214-127/02, Biul. Skarb. 2002/5/18).

W piśmie z 22.3.1996 r. (PO 4/MS-722-1153/95, Biul.Skarb. 1996/5/19) odnośnie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wyceną majątku przedsiębiorstwa przez firmę doradczą czytamy ponadto, że:

„ Często koszty te związane są z przychodami w sposób pośredni. Do takich kosztów zaliczyć można np. korzystanie z obsługi prawnej, usług księgowych czy też tzw. wywiadowni, świadczących usługi w zakresie oceny zdolności finansowej ewentualnych kontrahentów ”.1,2

W piśmie MF z 2.9.2002 r. (PB4/AK-060-9093-273/02, S.Podat. 2003/4/15) dotyczącym wydatków poniesionych przez podatnika na zbadanie kondycji finansowej emitenta akcji czytamy również, że:

„Jednocześnie, nie we wszystkich przypadkach związek między poniesieniem danego wydatku, a osiąganymi przez podatnika przychodami jest bezpośredni. Uzasadnieniem dla poniesienia niektórych wydatków może być dążenie do uniknięcia ryzyka wystąpienia ewentualnych strat związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym np. w wyniku nietrafnych decyzji gospodarczych. Przykładem tego rodzaju kosztów są m.in. wydatki związane z doradztwem inwestycyjnym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>