Spółka z o.o. i spółka akcyjna w organizacji

Spółka z o.o. w organizacji powstaje już z chwilą zawarcia umowy 13 spółki. Nie jest w tym zakresie potrzebny żaden wpis do jakiegokolwiek rejestru, ani np. wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego. Spółka akcyjna w organizacji powstaje z chwilą zawiązania spółki, tj. obję- cia wszystkich akcji. Do jej powstania nie potrzeba również wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego czy wpisu do rejestru.

Ustalenie momentu uzyskania statusu podatnika ma bardzo praktyczne znaczenie, ponieważ od tego zależy czy określone wydatki sąjuż wydatkami podatnika czy jeszcze nie są. NSA wielokrotnie orzekał, że poniesione jeszcze przed rejestracją wydatki na zorganizowanie spółki z o.o. nie mogą być uznane za wydatki spółki, a tym samym za koszty uzyskania przychodu (patrz np. wyrok NSA z 26.5.1995 r., SA/Sz 423/95, POP 1998/1). Od 1.1.2002 r. orzecznictwo to stało się częściowo nieaktualne. Kosztami uzyskania przychodów będą mogły być już wydatki spółki z o.o. w organizacji, tj. od chwili jej zawiązania. W dalszym ciągu wydatki poniesione przed powstaniem spółki z o.o. w organizacji nie będą mogły być kosztami uzyskania przychodów tej spółki.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku spółki akcyjnej w organizacji, a następnie spółki akcyjnej. Dla spółki tej kosztami uzyskania przychodów będą koszty organizacji poniesione przy założeniu spółki. Do kosztów tych zalicza się m.in.: koszty usług doradczych, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe itd. Innego rodzaju wydatki poniesione przez spółkę akcyjną w organizacji są kosztem uzyskania przychodu na takich samych zasadach, na jakich są one kosztem dla spółki akcyjnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>