Połączenie lub podział spółek

Kosztem objęcia udziałów/akcji za wkład pieniężny lub nabycia udziałów/akcj i w obrocie wtórnym jest kwota poniesionego w tym celu wydatku (art. 16 ust. 1 pkt 8 PDOPrU). Dochód wynikający z art. 10 ust. 2 PDOPrU należy uznać za kategorię dochodu z udziału w zyskach osób prawnych, a więc podlegający opodatkowaniu stawką 19%, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 2 PDOPrU. Artykuł 10 ust. 2 ma zastosowanie wyłącznie do spółek:

– mających siedzibę lub zarząd w Polsce, przejmujących majątek innych spółek mających siedzibę lub zarząd w Polsce,

– mających siedzibę lub zarząd w Polsce, przejmujących majątek spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium kraju będącego członkiem Unii Europejskiej,

– mających siedzibę lub zarząd na terytorium kraju będącego członkiem Unii Europejskiej, przejmujących majątek spółek mających siedzibę lub zarząd w Polsce, przy czym dochód został osiągnięty nie wcześniej niż od dnia uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej (art. 9 PDOPrZmU).

Zgodnie z art. 10 ust. 4 PDOPrU, w przypadku gdy połączenie lub podział spółek nie jest przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji było uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, to dochód spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, którego źródłem jest połączenie lub podział spółek, podlega opodatkowaniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>