Podwyższenie funduszu udziałowego (kapitału zakładowego)

Zwiększenie wartości funduszu udziałowego (kapitału zakładowego) może zostać dokonane w trojaki sposób:

– poprzez wniesienie wkładów przez dotychczasowych lub nowych udziałowców,

– poprzez przekazanie wypracowanego zysku netto osoby prawnej na ten fundusz/kapitał,

– poprzez przekazanie na ten fundusz/kapitał kwot z innych funduszy/ka- pitałów osoby prawnej.

Pierwszy z przedstawionych wyżej sposobów zasilenia funduszu udziałowego (kapitału zakładowego) nie stanowi dla udziałowców dochodu z udziału w zyskach osób prawnych. Wynika to z faktu, iż podwyższenie funduszu udziałowego (kapitału zakładowego) ma charakter zewnętrzny, bowiem udziałowcy przekazują na ten cel własne środki, np. gotówkę.

Przekazanie zysku wypracowanego przez spółdzielnię (spółkę) na fundusz udziałowy (kapitał zakładowy) jest jednym z dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wymienionych enumeratywnie w art. 10 ust. 1 pkt 4 PDOPrU. Dlatego też kwota zysku netto zasilająca fundusz udziałowy (kapitał zakładowy) osoby prawnej stanowi dochód udziałowców tej osoby prawnej. Wysokość tego dochodu u poszczególnych udziałowców ustala się w proporcji do posiadanych przez nich udziałów w kapitale osoby prawnej. Przeznaczenie całości lub części zysku osoby prawnej na powiększenie funduszu udziałowego (kapitału zakładowego) jest decyzją podejmowaną w drodze uchwały udziałowców osoby prawnej. Zasady dotyczące podziału zysku wypracowanego przez spółdzielnie i spółki kapitałowe zostały przedstawione w części dotyczącej opodatkowania dywidend (pkt 2).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>