Definitywny charakter wydatku

Definitywność wydatku oznacza, że wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona. Przykładowo, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione przez podatnika na naprawę samochodu służbowego po wypadku, jeżeli podatnik uzyska z tego samego tytułu wypłatę odszkodowania od ubezpieczyciela. Jednakże, jeżeli wartość wypłaconego odszkodowania jest niższa od rzeczywiście poniesionych przez podatnika wydatków na naprawę tego samochodu, różnica tych kwot będzie stanowić u podatnika koszt uzyskania przychodów. W przypadku, gdy podatnik otrzyma refundację wydatku, który uprzednio odliczył jako koszt uzyskania przychodów, powinien dokonać korekty deklaracji podatkowej za właściwy miesiąc lub wykazać kwotę zrefundowanego wydatku jako przychód. Podobne stanowisko zajął również NSA. W wyroku z 17.1.1996 r. (SA/Kr 1826/95, POP 1998/2) stwierdził m.in., że:

„Przepisy o prowadzeniu ksiąg rachunkowych nie zobowiązują podatnika do korekty kosztu, gdy zostanie on zwrócony podatnikowi. Jeśli podatnik otrzymuje refundację wynagrodzeń za pracę z Rejonowego Urzędu Pracy, to nie ma obowiązku dokonania korekty kosztu, lecz powinien zaliczyć tę refundację do przychodów”.

Podobnie w wyroku z 20.3.1996 r. (SA/Ka 332/95, LEX 26665), NSA stwierdził, że: „Za koszty uzyskania przychodów uznane mogą zostać jedynie wydatki o charakterze definitywnym, które nie podlegają zwrotowi”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>