Cel regulacji – kontynuacja

Przerzucanie dochodu ma miejsce nie tylko w przypadku sprzedaży towarów, ale również w przypadku świadczenia usług materialnych (np. roboty budowlane) i niematerialnych, przy wspólnych przedsięwzięciach (np. badawczych, reklamowych, marketingowych itp.), itd. Przerzucanie dochodu może mieć miejsce pomiędzy podmiotami polskimi, jak i pomiędzy podmiotami polskimi i zagranicznymi. W tym ostatnim przypadku nie musi to oznaczać zaniżenia wysokości podatku na niekorzyść polskiego fiskusa, jest to bowiem uzależnione od wielkości podatkowego obciążenia podmiotu zagranicznego w stosunku do obciążenia podmiotu krajowego.

Przerzucanie dochodu może mieć również miejsce w ramach struktury holdingowej, nawet wtedy, gdy wszystkie spółki wchodzące w jej skład obciążone są podatkiem o takiej samej stopie procentowej. Z punktu widzenia całego holdingu ważne może być nie tylko obniżenie wysokości opodatkowania dochodów poszczególnych spółek, ale również uniknięcie sytuacji, w których jedna ze spółek nie będzie mogła rozliczyć strat podatkowych z uwagi na niewielki dochód, podczas gdy inna spółka z holdingu zapłaci podatek z uwagi na nadwyżkę przychodów nad kosztami ich uzyskania.

Przepisy komentowanego artykułu mają zapobiec przerzucaniu dochodów w obrocie międzynarodowym (ust. 1-3) i obrocie krajowym (ust. 4-6 i odpowiednio stosowane przepisy ust. 1-3). Niezależnie od przepisów ustawy przerzucaniu dochodów poświęcone są przepisy szczególne zawarte w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przepisy tych umów stosuje się niezależnie od przepisów komentowanego artykułu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>