Czy bankructwo państwa jest możliwe ? – blog o finansach

Wiele osób zadaje sobie pytanie czy bankructwo państwa jest wogule możliwe ? Oczywiście , że tak , jednak bankructwo państwa , a bankructwo osoby fizycznej lub też spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odbywa się na zupełnie innych zasadach i wygląda zupełnie inaczej. Bankructwo osoby fizycznej jest możliwe na drodze sądowej , ale tylko pod warunkiem , że zostało ono wywołane czynnikami nieumyślnymi i niesie za sobą konsekwencje umożenia części całego zadłużenia bankruta , jednak znaczna część majątku którego dorobi się w określonym czasie po ogłoszeniu przez sąd bankructwa będzie musiała wrócić do jego wierzycieli – jednak zdecydowanym plusem takiego rozwiązania jest to , że bankrut może się w tym momencie ostatecznie pozbyć swojego zadłużenia , tylko w pewnym stopniu zaspakajając żądania wierzycieli.Inaczej z kolei wygląda bankructwo firmy. W przypadku gdy jest to jednosobowa działalność prowadzona przez osobę fizyczną odbywa się to identycznie jak w przypadku zwykłej osoby fizycznej , gdyż to ona odpowiada za działania firmy nie posiadającej osoby prawnej , a więc w tym przypadku jest to właściciel firmy. Inaczej sprawa wygląda tutaj w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ograniczona odpowiedzialnośc polega w tym przypadku na tym , że spółka odpowiada za swoje długi tylko do wysokości swojego majątku , a więc wszystkich rzeczy będących własnością spółki oraz kapitału zgromadzonego na kontach spółki , wszystkich praw autorskich oraz innych aktywów spółki. W przypadku gdy bankrutuje państwo , oznacza to zupełnie co innego niż w przypadku osób fizycznych oraz prawnych. Państwo może zbankrutować w momencie , gdy nie może spłacać swojego zadłużenia , gdyż jeśli by to robiło albo nie mogło by nawet w najmniejszym stopniu sprawnie funkcjonować , albo po prostu jego dochody nie pozwalały by na to. W tym momencie następuje proces bankructwa w którym najważniejsze dla przyszłej wiarygodności takiego państwa na przykład na rynku walutowym jest to , aby porozumieć się z swoimi wierzycielami , i żeby ci nierościli ogromnych pretensji do rządu. Tak więc głównym efektem bankructwa państwa jest tak na prawdę głęboka restrukturyzacja takiego zadłużenia. Mało kto o tym pamięta , ale Polska zbankrutowała ostatnio wcale nie tak dawno , bo w latach osiemdziesiątych i absolutnie nie musiała oddawać swoim dużnikom ani centymetra kwadratowego swoich ziem , ani też majątku w postaci budynków. Oczywiście bankructwo państwa ma szereg negatywnych skutków takich jak na przykład : głęboki spadek wartości waluty narodowej oraz przede wszystkim spadek zaufania wśród światowych partnerów na przykład w kwestii pożyczania takiemu państwu pieniędzy – a odbudować takie zaufanie jest zdecydowanie bardzo ciężko. Polska aby móc płacić tak niewielkie odsetki za emitowane przez nią obligacje jak to ma miejsce dziś musiała na to zaufaie pracować około trzydziestu lat.

blog o finansach

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>